BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Főconsistorium, az erdélyi prot. egyházakban sokáig kezében tartotta s részben ma is tartja az igazgatást. Az evangélikus és unitárius egyházban ugyanis még mindig megvan, s a református egyház is, amely 1871-ben névleg megszüntette, lényegileg fenntartotta. A magyarországi protestánsoknál való felállítására gyakran, majdnem állandóan tétettek kísérletek, sőt kerülő úton a létesítése felé halad manapság is mindegyik egyház. A →rózsahegyi s a →pesti és →budai zsinat fel is állította volt, de kánonaik nem lépvén életbe, mégsem valósulhatott meg.

Irodalom: Zoványi Jenő: Egyetemes főgondnok és főconsistorium a magyarországi ref. egyházban (1903.).