BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kaposi Geszti Pál (Nagykapos, ?- ?, ?) ref. lelkész. Tanult Sárospatakon, ahol 1649 végén lépett a felsőbb osztályokba s 1652-ig →praeceptorságot, ettől fogva →seniorságot viselt. Még ez évben →rektor lett Szatmáron, ahonnan külföldre ment és 1654 augusztusában Utrechtben, 1655. febr. 21-én Franekerben, ez évi aug. 28-án Groningenben iratkozott be az egyetemre, de azután visszatért Franekerbe, ahonnan 1656 tavasza után jött haza. Előbb újból rektor, 1658-tól lelkész volt Szatmáron, míg 1669-ben Erdélybe távozott valahova papnak, s még élt 1673-ban. – Műve: De quaestione theologica: an ministri ecclesiarum reformatarum vere ac divinitus vocati sint… ad administrandum in ecclesia Christi. (Franeker, 1656.) – Részt vett a →Comenius „Januá”-jának magyarra fordításában (1652.) s gyászverset írt a →Rákóczy Zsigmond halálára (1652.).