BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Benedek Sándor (Felsőőr, 1904. ápr. 3.) ref. tanár. A gimnáziumot Felsőlövőn és Pápán, a teológiát ez utóbbi helyen végezte. Külföldre menvén, Bécsben, Marburgban és Baselben gyarapította teológiai ismereteit. Erdőcsokonyán való káplánkodása után 1930-tól lelkész volt Magyaratádon, míg 1938-ban helyettes, 1939-ben rendes tanára lett Pápán a gyakorlati teológiának. 1933-ban teol. doktorságot szerzett Debrecenben. 1951-ben megszűnvén pápai tanársága, 1953 óta Nagydorogon volt lelkész nyugalomba vonulásáig. – Szerkesztette és kiadta az Új Ösvény c. havonként megjelenő gyülekezeti néplapot 1947–49-ben. – Művei: Jézus absolutsága (Brunner Emil után ford.) (Csurgó, 1938.) Tóth Ferenc gyakorlati theológiája. (Debrecen, 1933.) Miről prédikált Tóth Ferenc? (Pápa, 1945.) A jövő egyháza és annak szolgálata. (Uo. 1946.) Milyen legyen a jövő lelkipásztora? (Uo. 1947.) Kéziratban maradt „A magyarországi református agendairodalom a reformáció első három századában” c. munkája. (*Megjelent „A magyarországi ref. egyház istentiszteletének múltja” címen, 1971. L. S.)