BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Veres József (Orosháza. 1851. jan. 2. – Orosháza, 1913. dec. 9.) ev. esperes. A gimnáziumot Szarvason elvégezvén, jogot hallgatott Pesten, de csakhamar Sopronba ment teológiára. 1874-ben külföldre is ellátogatván, egy tanévet a hallei egyetemen töltött. Egy idei nevelősködés után 1876-ban gimn. tanár és nemsokára egyszersmind magyar lelkész lett Sopronban. 1879-ben Orosházára választották lelkésznek, hol 1896 elejétől egyszersmind →esperese volt a →békési egyházmegyének, 1911 elejétől pedig főjegyzője is a →bányai egyházkerületnek. 1884-től 1896-ig és 1901-től 1910-ig országgyűlési képviselőként is működött. A →Magyar Prot. Irodalmi Társaság 1902-ben választmányi tagjai közé sorozta, a →Magyar Ev. Lelkészek Egyesülete pedig 1912-ben első elnökének választotta. – Számos cikke jelent meg egyházi és másféle lapokban, s szerkesztette az Ev. Egyház és Iskolá”-t 1896-tól megszűnéséig, 1905-ig. – Egyházi érdekű művei: Hirdesd az igét (2 k.). (Orosháza, 1883. és 1911.) Orosháza. (Uo. 1886.) (II. kiad. 1934.). →Kossuth Lajos (Három beszéd). (Uo. 1895.) Orosháza ünnepe a község és… ev. gyülekezet alapításának 150 éves emléknapján. (Uo. 1895.) Legnagyobb szeretet (Prédikáció gyámintézeti közgyűlés alkalmával). (Budapest, 1898.) Adatok (Válasz →Szeberényi Lajos Zsigmondnak „Gondolatok és elmélkedések…” c. röpiratára). Orosháza, 1907. A feltámadás ünnepén (Prédikáció). (Uo. 1911.)