BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Werner Károly (Berethalom, 1845. jan. 28. – Medgyes, 1913. febr. 2.) ev. lelkész. Tanult 1855-től 1863-ig Medgyesen, azután egy évig a bécsi prot. teol. fakultáson, egy évig a lipcsei, egyig a berlini egyetemen. Hazajővén 1866-ban a szászrégeni leányiskolának, 1869-ben a medgyesi gimnáziumnak és szemináriumnak lett tanára. 1893-tól Nagykapuson lelkészkedett. – Művei: Die ev. Pfarrkirche in Mediasch. (Medgyes, 1872.) Die Generalsynode der ev. Kirche A. B. in Siebenbürgen vom Jahre 1708. (Uo. 1883.) Die Schulvisitation im Mediascher Kapitel vom Jahre 1765. (Archiv des Vereines… XXIII. k. 1891.). Zimmermann F. J. és Müller E. társaságában közrebocsátotta az „Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen” három kötetét (1892–1901.).