BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Werner János Jakab (Szepesszombat, 1757. máj. l. – Pozsony, 1790. ápr. 3.) ev. lelkész. Tanult Selmecbányán és Késmárkon, majd a németországi Zittauban, ahonnan négy év múlva egyetemre menvén, előbb Halléban, 1780. ápr. 25-től Lipcsében hallgatott. Visszatérve hazájába, 1783-ban subrector, 1788 szeptemberében lelkész lett Pozsonyban. – Racionalista szellemű művei: Die doppelte Achtsamkeit der Aufinerksamkeit… (Beköszöntő prédikáció). (Pozsony, 1789.) Rede an die ev. deutsche Gemeinde zu Pressburg… (Belgrád bevételekor). (Uo. 1789.) Auserlesene Predigten (Halála után kiadta →Tekus J. M.). (Uo. 1794.) Tevékenyen részt vett a Windisch K. G. által kiadott 1785-i és 1788-i →énekeskönyvek összeállításában.