BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Földesúri jog, a németországi protestantizmus küzdelmeiben kifejlett államfői jognak Magyar-országon megfelelő, az itteni viszonyokhoz képest kialakult jog, mely arra az elvre épült fel, hogy „cujus regio, ejus religio”. Ez az elv, amennyire nagy hasznára volt a magyarországi protestantizmusnak a reformáció korában, éppen annyit ártott neki az ellenreformáció idejében a szakadatlan visszaszoríttatásával, ami legnagyobb részben abból eredt, hogy nyíltan érvényre juttatták ezt az elvet. Az 1681. XXV. tc. ugyanis kimondta, hogy a protestánsok szabadon gyakorolhatják vallásukat, de a földesurak jogainak épségben tartásával. E kifejezés értelme nem fejtetett ki bővebben, ám ennyi is elég volt ahhoz, hogy a róm. kat. földesurak nagy többsége erőszakoskodásokra használja ki azt.

Irodalom: Révész Imre: A földesúri jog szerepe a magyarországi ellenreformáció szolgálatában (Theol. Szaklap, 1912.).