BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Doleschall Sándor Ede (Modor, 1830. nov. 6. – Bp. 1893. febr. 6.) ev. lelkész, az előbbinek fia. Tanult szülővárosában, Pozsonyban és a bécsi teol. intézetben. Nevelősködés után 1855-ben tanár lett Selmecbányán, 1858 júniusában lelkész Besztercebányán. 1865-ben →esperessé választotta a →zólyomi egyházmegye. 1875 áprilisától Budapesten lelkészkedett haláláig. Itt mind a →bányai egyházkerületnek, mind az egyetemes egyháznak levéltárnoka volt, azonkívül a Luther-társaságnak kezdettől fogva első alelnöke, 1891-től pedig tb. alelnöke, a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak választmányi tagja. – Művei: Predigt gehalten bei der Eröffnung des Sohler Senioral-Convents. (Besztercebánya, 1859.) A szenvedő hazának vigasza (Prédikáció). (Uo. 1861.) Esperesi székfoglaló beszéd (szlovákul). (Pozsony, 1865.) Predigt gehalten bei der Verfassungsfeier. (Besztercebánya, 1867.) Konfirmálandók oktatása (szlovákul). (Uo. 1870.) (II. kiad. 1872.) Luther Márton kis kátéja (szlovákul). (Uo. 1872.) (II. kiad. 1878.) Synodalia. (Uo. 1873.) (Szlovákul is.) Evangelischer Confirmander Unterricht. (Budapest, 1878.) (II. bőv. kiad. 1882., IV. kiad. 1891.) Gebet am Neujahrstage. (Uo. 1881.) Luthers Testament. (Uo. 1881.) (II. kiad. 1881.) Die Silleiner Synode (Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich, 1881.). M. Luther (Előadások). (Uo. 1884.) Das erste Jahrhundert aus dem Leben einer hauptstädtischen Gemeinde. (Uo. 1887.) Altergebet. (Uo. 1887.) Eine aufgefundene Luther-Reliquie. (Uo. 1887.) (Magyarul is.) – továbbá Szeberényi János (németül 1857.), gr. Széchenyi István (németül 1860.) és Ruttkay István (magyarul 1871.) emlékére, valamint Kolbenheyer Ferenc (németül 1881.) és Győry Vilmos (magyarul 1885.) felett tartott beszédei. – Apósa volt →Majba Vilmosnak, veje →Raabe Károly Ágostnak.