BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lisznyai Incze Ferenc (?, ? – ?Déva, 1772.) ref. lelkész. Erdélyi születésű, ki Nagyenyeden végzett tanulása után külföldre ment s 1735. aug. 2-án az oderafrankfurti, 1737-ben az utrechti egyetemre iratkozott be. Hazatérve, először Barcsai Gergely udvari papja volt, azután dévai lelkész lett. A hunyadi egyházmegye 1755-ben →esperessé, az →erdélyi egyházkerület 1769-ben →generalis notariussá választotta. Előbbi hivataláról 1771-ben lemondott. – Művei: De sinapi parabolico. (Oderafrankfurt, 1736.) Isten háza szükségére… (Gyászbeszéd Kendefi Gábor felett). (Kolozsvár. 1749.) Napoknak hosszúságával… (Gyászbeszéd gr. →Gyulai István felett, 1758.). (Nagyenyed, 1771.) Respondeált a „De epistola Christi mystica ad II. Cor. III. 3.” (1736.) tartott vitán.