BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lisznyai Incze István (?, 1741. v. 1742. – Déva, 1789.) ref. esperes, az előbbinek fia. Hazai tanulmányainak befejeztével nyomban gyulakúti lelkésszé lehetett, mert már 1761 májusában az volt. Majd külföldre ment és 1765. máj. 14-től Utrechtben, 1766. jún. 30-tól Leidenben gyarapította ismereteit. Visszajővén, ismeretlen helyen működött, míg 1772-ben Dévára választották meg atyja helyébe. Már a következő évben jegyzője. 1780-ban →esperese lett a →hunyadi egyházmegyének. – Művei: Világi életére nézve… (Gyászbeszéd gr. Lázár Imre felett). (Nagyszeben, 1761.) Halotti oratio gr. →Gyulai István felett… (Hely n. 1771.) A titkos Dávidhoz… (Gyászbeszéd gr. Gyulai Lajos felett, 1773.) (Kolozsvár, 1775.)