BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szeremlei (Császár) Ábrahám (Radostyán, 1801. – Pest, 1834. jún. 25.) ref. lelkész. Tanult Miskolcon, 1816-tól Sárospatakon, ahonnan 1822-ben Baracskára ment →akadémiai rektornak. Három év elteltével →káplán lett Miskolcon, 1826-ban lelkész Mádon, 1829-ben Jánosiban. Miután 1831-ben lemondott hivataláról, Pestre költözött, hol fordítgatásokból élt. – A →sárospataki kollégiumnak négyezer váltó-forintot hagyott. – Műve: Szeremlei remekei XXXII papi beszédekben. (Rozsnyó, 1840.)