BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Cleynmann Károly (Majnafrankfurt, 1772. jan. 15. – Szirák, 1833. febr. 15.) ref. lelkész. Erlangenben teol. doktorságot szerzett, 1793-tól bécsi másodpap, 1816-tól pesti német lelkész volt. 1832 nyarán nyugalomba vonulván, Szirákra ment lakni. – Ünnepelt szónok volt. – Magyarországi tartózkodása alatt írt művei: Über die jetzige Verfassung der prot. Schulen in Ungarn (Wächter Jánossal együtt). Bécs, 1803.) Gott mein Alles… c. imakönyvének II. (1816.) és III. (1820.) kiadása (Különböző fordításokban magyarul is többször). Vater Unser. (Buda, 1817.) Todtenfeyer bey dem… Hintritte… der… Erzherzogin Hermine von Oesterreich. (Pest, 1817.) (Magyarul is.) Kéziratban is maradtak művei.