BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vajda Péter (Vanyola, 1808. jan. 20. – Szarvas, 1846. febr. 10.) ev. tanár. Vanyolán kezdte iskoláit. 1819-től Sopronban, 1826-tól Győrött folytatta tanulmányait. 1828-tól orvosnak készült Pesten, de felhagyott vele s írói pályára lépett. 1843-ban tanár lett Szarvason. Racionalista szellemű „Erkölcsi beszédei” miatt a cenzor feljelentésére elmozdítását követelte a →Helytartótanács, de mielőtt ítélethez jutott volna az ügy, meghalt. A Magyar Tud. Akadémiának 1837-től levelező, a Kisfaludy-társaságnak 1840-től rendes tagja volt. – Egyházi érdekű művei: A Pesten felállítandó prot. főiskola tanítási rendjének terve (Pályamunka). (Kecskemét, 1843.) Vajda Péter erkölcsi beszédei (Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva Kemény Gábortól). (Budapest, 1931.)

Irodalom: Széchy Károly: V. P. élete és művei (1892.).