BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nánási Lovász István (I.). (?. 1624. – ?Huszt, 1683. v. 1684.) ref. lelkész, az előbbinek nagyapja. Tanult Debrecenben, hol 1644. júl. 20-án lépett a felsőbb osztályok elsőjébe. 1646 végétől 1649 júliusáig →rektor volt Nagybányán. Innen külföldre látogatván el, ez évi okt. l-én a franekeri, e hónap 17-én a groningeni egyetemnek iratkozott be hallgatójául. 1651-ben hazatérve, Nagybányán, majd 1652-ben Máramarosszigeten, 1660-ban újból Nagybányán lett lelkész. Innen 1674 őszén elkergette az →ellenreformáció, s a következő év vége felé való visszatértéig Huszton lelkészkedett. – Műve: Szű titka (Nagy részben Dike D. angol munkájából ford.). (Kolozsvár, 1670.) Respondeált a „De statu hominis sub lapsu” (1650.) tartott vitán.