BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Áldási (másként Benedicti) Pál (Poltár, 1686. – ?Osgyán, 1760.) ev. lelkész. Poltáron tanult nyolc évig. Azután Osgyánban, Rozsnyón (1708.) és Eperjesen folytatta iskoláit. Miután az utóbbi helyen pár évet →köztanítósággal töltött, külföldre ment és 1712. nov. 23-tól Jenában, 1714-től Altdorfban járta az egyetemet. Hazatérve, 1715-től Osgyánban, 1720-ban egy fél évig Csetneken viselte a →rektori tisztet s még ez évben Sajógömörön, 1721-ben Lesten, 1723-ban Esztergályon lett lelkész. Ezt a hivatalát egy ma már ismeretlen művében megnyilvánuló „indifferentismusa” miatt elvesztette. Ekkor Dunántúlra vonult, majd miután visszavonta nézeteit, 1738-ban →rektori hivatalt kapott Nyustyán, 1742-ben pedig a róm. kat. földesúr ellene való tiltakozása dacára lelkésznek választották Osgyánba. Elöregedvén, 1757-ben nyugalomba lépett. – Gyászverset írt a Telekesi Török Bálint halálára (1708.).