BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tordai Sámuel (Szilágynagyfalu, 1731. aug. 12. – Kolozsvár, 1801. júl. 12.) ref. esperes. Kolozsvárt tanult, ahonnan külföldre menvén, előbb a berni, 1760 őszén az utrechti egyetemen gyarapította tudását. Hazatérve, 1762-ben kendilónai lelkész s itt 1772-ben a →dési egyházmegye jegyzője lett. 1779 márciusától Kolozsvárt lelkészkedett, s a →kolozskalotai egyházmegye 1795-ben esperes választotta. – Művei közül egyházi irányúak: A megtérés halogatásának veszedelmes voltáról való elmélkedések (Saurin prédikációi németből ford.). (Kolozsvár, 1767.) Éneklésnek és szabadulásnak szava (Gr. Teleki Ádámnak egy pernyerése alkalmával tartott prédikáció). (Uo. 1768.) Igazságnak utaiban… (Gyászbeszéd özv. gr. Teleki Pálné Vay Kata felett). (Uo. 1769.) A világnak embereitől megszabadíttatott… (Gyászbeszéd gr. Teleki Ádám felett, 1770.). (Uo. 1775.) Ker. utazás (Bunyan műve II. kötetének fordítása, az I. kötetet Szigeti Lipcsei Sámuel fordította). (Uo. 1778.) (II. kiad. uo. 1782.) Elmélkedések a nyolc boldogságokról (Rambach J. J. után ford.). (Uo. 1778.) Újesztendei szent tanítás. (Uo. 1780.) Kisdedek tudománnyal teljes tárháza (Beaumont Mária után Derzsi Jánossal ford., ő a 3. és 4. darabot, vagyis a II. kötetet fordította). (Uo. 1781.) Halotti tanítás… Daniel Mihály úrnak és… Keczeli Borbála asszonynak, a megnevezett néhai úr kedves élete párjának… eltemettetéseknek alkalmatosságával. (Uo. 1783.) Halotti tanítás… (Radnótfáji Nagy Zsigmond felett). (Uo. 1787.) Ama minden igazhivők… (Gyászbeszéd Incze Mihályné Pataki Sára felett). (Uo. 1794.) – Gyászverseket írt ifj. Verestói György (1794.), Sófalvi József (1794.) és Incze Míhályné Pataki Sára (1794.) halálára – Írt még egy egyetemes történelmi munkát és lefordította Gellertnek „Svéciai grófné” c. regényét.