BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Severlay (Schäwerlein, Scheurlay) Mátyás Dániel (Turócbeszterce, 1783. márc. 23. – Pozsony, 1840. ápr. 7.) ev. tanár. Tanult Turócszentmártonban, Lőcsén, Losoncon, Pozsonyban. Külföldre is ellátogatván, 1804. máj. 2-án Wittenbergben iratkozott be az egyetemre. 1805 októberében hazajővén, nevelősködött, míg 1809-ben tanár lett Sárospatakon, 1810-ben pedig Selmecbányán, itt a teol. tanszéken. Miután „Compendium theologiae christianae dogmaticae” (Selmecbánya, 1824.) c. racionális szellemű munkájának használatát 1826-ban betiltotta s a könyvet elkoboztatta a →Helytartótanács, felhagyott a dogmatika tanításával, azonban a következő évtől fogva Pozsonyban lévén →teol. tanár, ismét foglalkoznia kellett ezzel a tárggyal is. – Alkalmi verseket és egy pár gimnáziumi tankönyvet írt még, mindet latinul.