BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csikesz Sándor (Drávafok, 1886. jan. 8.– Debrecen, 1940. febr. 18.) ref. vallású egyetemi tanár. A középiskolát Siklóson és Kecskeméten végezte, hol aztán 1904-től jogot hallgatott, de csakhamar Budapestre ment teológiára. Innen 1908-ban külföldre is ellátogatott s a berlini egyetemen töltött egy évet. Hazatérte után Cegléden →káplánkodott, míg 1911-ben csányoszrói lelkész lett. A világháborúban végig tábori pap volt. 1921-ben debreceni lelkészképző intézeti tanárrá választatott, 1923 márciusában pedig az egyetem hittudományi karára neveztetett ki nyilv. rendes tanárnak, de emellett a csányoszrói papságot is vitte 1924 őszéig. 1930-ban tanácsbíróvá választotta a kerület. Az →O. R. L. E. főtitkári hivatalát másfél évtizeden át töltötte be s ezalatt szervezte a nagysikerű →„Református kiállítást”. 1934-ben teol. díszdoktorrá tette a pécs-soproni egyetem. – Szerkesztett egy „Hadi kórházban” (1915.) c. imakönyvet és szerkesztette 1925 óta a →Theologiai Szemlét, melyből különlenyomatban is sok értekezést adott ki. – Művei: A szektákról. (Debrecen, 1925.) A falusi gyermek-istentiszteletekről. (Uo. 1926.) A magyar ref. gyakorlati theologia. (Uo. 1934.) A ref. istentiszteleti hely fogalma és megépítésének irányelvei. (Uo. 1934.) Kálvin pásztori igehirdetése módszerének legfőbb elemei (A „Kálvin és a kálvinizmus” c. könyvben). (Uo. 1936.) D. Dr. Baltazár Dezső. (Uo. 1936.) A Kossuth utcai templom belső díszítése. (Uo. 1937.) A debreceni ref. kollegiumi nevelés lényeges vonásai. (Uo. 1937.) Bíráló jegyzetek a kátétanítás újabb módszertanához. (Uo. 1938.) A debreceni kollégium évszázados külföldi kapcsolatainak vázlata. (Uo. 1939.) Cs. S. prédikációi. (Uo. 1940.) Cs. S. előadásai. (Uo. 1941.) Cs. S. értekezései. (Uo. 1943.) Külföldön is tartott előadásokat. Előszót, illetőleg életrajzot írt →Otrokocsi Fóris Ferenc „Furor bestiae” c. általa közrebocsátott művének magyar, illetőleg latin kiadásához (1933.). Cikkei is vannak és lapokat is szerkesztett.