BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csiki Gábor (Székelykeresztúr, 1891. nov. 19.) unit. esperes. Székelykeresztúron tanult 1909-ig, mikor a VII. gimn. osztályba Kolozsvárra ment, hol 1915-ben végezte a teológiát, egyszersmind az egyetem bölcsészeti karára is be lévén addig iratkozva. 1916-ban vallástanári oklevelet szerzett s ugyanez évben kolozsvári lelkész lett. 1920-tól előadásokat tartott Angliában és Amerikában a magyar kérdésről közel két évig. Ez alatt 1921-ben a meadville-i teol. akadémia díszdoktorrá választotta. Hazatérte után a budapesti misszó-ház vezetését vette át és 1941-ben a tiszadunamenti egyházkör →esperesévé választotta. Ugyanettől fogva 1957-ig a püspöki helynöki tisztet is vitte. – Művei: A valláspaedagógia elvi és gyakorlati kérdései. (Kolozsvár, 1918.) Hiszek egy Istenben… (Budapest, 1926.) Gondolatok a hit világából. (Uo. 1939.)