BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szuhay Benedek (Hubó, 1862. jún. 20. – Sajókápolna, 1917. ápr. l.) ref. lelkész. A gimnáziumot Rimaszombaton (1874–1880.) és Sárospatakon (1880–1882.). a teológiát ez utóbbi helyen 1886-ban végezte. Háromévi nevelősködés után 1889 őszén Felsőbarcikán, 1893 tavaszán Sajókápolnán lett lelkész. A →tiszáninneni egyházkerület 1904-ben a →budapesti második zsinat póttagjának, 1914-ben tanácsbírónak választotta. – Főleg költészettel foglalkozott s volt is egy éneke a legutóbbi →énekeskönyvben. – Ezen kívül művei: A prot. lelkész feladata napjainkban. (Miskolc, 1897.) Az egyházlátogatás. (Uo. 1900.) A lelki gondozásról (Lelkészegyesület, 1911.). Istenért és szabadságért. (Miskolc, 1911.) Élőknek a holtakról. (Debrecen, 1914.)