BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kiss József (Győr, 1775. k.Nagygeresd, 1841. okt. 3.) ev. lelkész. Győrött kezdte tanulását. Innen Sopronba ment, s itt elvégezvén a teológiát, a külföldet is fölkereste, 1796. okt. 8-án Wittenbergben iratkozván be az egyetemre. Hazájába visszatérve, előbb Nagybarátiban, 1824 tavaszától Nagygeresden lelkészkedett. – Művei: A nagy vagy szent hétre szolgáló imádságok és elmélkedések (Németből, pótolva, név n.). (Sopron, 1805.) Halotti beszéd… Takács Zsuzsánna… Horváth Sámuelné… felett. (Uo. 1824.) (Verses búcsúzó is.) Búcsúztatás Mesterházy Dániel… hitvestársának… Konkoly Thege Annának elhalálozásakor (Versben). (Uo. 1832.) Dukai Takách Judit… Platthy István hitvestársának búcsúztatása… (Versben). (Uo. 1836.)