BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vécsey József (Pamlény, 1760. k. – Kapoly, 1821. dec. 14.) ref. lelkész. Az elemi iskolát Kazincon végezte, 1769-ben pedig Sárospatakra ment tanulni. Iskolái befejeztével nevelőséget vállalt, s e minőségben Lőcsén töltött másfél évet. Ezután a német nyelvet tanította Sárospatakon, míg 1787-től →akadémikus rektor volt Aszalón. Három év elteltével külföldre indult s egy évig az erlangeni egyetemen időzött. Hazatérve. 1791 decemberétől Inkén, 1793 tavaszától Nagyszokolyban, 1796-tól Kapolyban lelkészkedett. Betegsége miatt 1802-ben lemondott állásáról, de 1803-ra meggyógyulván, helyettes lelkész lett Nagycsepelyen, 1804-ben pedig újból lelkész Kapolyban. – Egy méhészeti könyvön kívül megjelent tőle: A ker. erkölcsi tudomány (Prédikációk németből, 6 k. összesen 2794 l.). (Győr, 1796–1803.)