BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Végh János (Balatonszabadi, 1755. okt. 4. – ?, 1830.) ref. lelkész. Sárospatakon tanult, ahonnan 1783-ban a csehországi Libisére ment papnak. 1793-ban lisszai, 1796-ban újból libisei, 1810-ben nebuzseli lelkész lett. Egy darabig →esperesi tisztet is viselt. – Egyedüli a Csehországban működött magyar lelkészek közül, ki cseh nyelvű írói munkásságával is kitűnt. – Művei: Agenda, azaz: A keresztyénség [!] és az úrvacsora kiszolgáltatásának módja. (Prága. 1783.) A szent vacsorához való készület. (Uo. 1783.) A tiszta ker. hitnek több ágazatáról való tanítás. (Uo. 1790.) Buzgó és épületes imakönyv. (Uo. 1799.) (V. kiad. 1853.; a 19. század utolsó negyedében is megjelent.) Békéről való prédikáció. (Uo. 1801.) A szentírási történet foglalatja. (Uo. év n.) Kéziratban maradt „Nachricht von der Entstehung der ref. Gemeinden in Böhmen” c. műve (Kivonata a Sp. Füz. 1860.).

Irodalom: Hrejsa Ferdinánd: Jan Végh… (1930.).