BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bándi Mihály (Küküllővár, 1689. – Hátszeg, ?) ref. lelkész. Nagyenyeden tanult, honnan a 18. század első évtizedének folyamán nevelőségre ment s e minőségben nyolc évet töltött Brassóban és Nagyszebenben. Azután 1716 áprilisáig udvari papja volt Barcsay Ábrahámnak. Ekkor külföldre indult s 1717. febr. 19-én a leideni egyetemnek lépett a hallgatói közé, melyen 1721-ig időzött. Hazájába visszatérve Hátszegen lett lelkész, de nemsokára meghalt. – Művei: Szentírásból lerajzoltatott igaz keresztyénség címere (Németből ford.). (Hely n. 1718.) Bujdosók vezére. Leiden, 1718. (II. kiad. Kolozsvár, 1769.) Köz példa… (Gyászbeszéd Barcsay Ábrahám és Makrai István felett 1716.) (Kolozsvár, 1721.) Üdvözlő verset írt →Pápai Páriz Imréhez. (1719.).