BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Benka Gyula (Békéscsaba, 1838. ápr. 8. – Szarvas, 1923. ápr. 30.) ev. tanár. A gimnáziumot Szarvason, a teológiát Sopronban és Pozsonyban elvégezvén, nevelő lett, majd a berlini egyetemen gyarapította ismereteit. Innen 1862-ben hazatérve, tanár lett Szarvason. 1908-ban nyugalomba lépett. – Munkái: Kristóffy György jellemrajza (A Békés vármegyei régészeti és művelődéstörténeti társulat II. évkönyve, 1876.). A szarvasi ev. főgimnázium története. (Gyoma, 1896.) Énekügyünk (Ev. Egyház és Iskola, 1896.). Adatok a szarvasi ág. hitv. ev. főgimnázium százéves történetéhez (Értesítő, 1901.).