BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Benke István (Brassó, 1849. dec. 7. – ?Rákosszentmihály, 1915. jún. 17.) ref. tanár. A gimnáziumot 1869-ben végezte Székelyudvarhelyen, a teológiát 1873-ban Pesten, miután közben (1869–70.) jogot tanult ugyancsak Székelyudvarhelyen. Az 1873–74. tanévet az utrechti egyetemen töltötte, honnan hazajövén, előbb segéd-, rövidesen rendes tanár lett Kunszentmiklóson, ahonnan 1881-ben Sepsiszentgyörgyre ment tanárnak. 1904-ben nyugalomba lépett s missziói lelkészséget vállalt Rákosszentmihályon. Erről később lemondott. – Számos teológiai, tanügyi és társadalmi tárgyú dolgozatát közölték különböző folyóiratok és hírlapok. Önállóan kiadott művei: Zwingli Ulrik élete és a helvét reformáció megalapítása. (Sepsiszentgyörgy, 1884.) Isten országa (Templomi és iskolai beszédek több idegen szerző után átd. 3 k.) (Uo. 1888–95.) Comenius Ámos János, a klassikus paedagogus és iskolareformátor. (Uo. 1892.) Jelentés a rákosszentmihályi ev. ref. missziói egyház 1905. évi működéséről. (Budapest, 1905.)