BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kishonti ev. egyházmegye, kezdettől fogva létezik, előbb teljesen önállóan, körülbelül 1584-től pedig a murányi „superintendentia” egyik alkotórészeként. Ezentúl csak →consenior állott közvetlenül az élén, míg már 1596-ban jónak látta a maga hét egyházával helyreállítani függetlenségét. A →zsolnai zsinat azután a →bányai, a →rózsahegyi zsinat pedig a →gömöri egyházkerületbe kebelezte, melynek sorsában osztozott ezután állandóan. Amabba való behelyezésével szemben ellenállást fejtett ki, nem is minden siker nélkül. Jelenleg a →szlovenszkói keleti egyházkerületbe tartozik. 1728-ban 14, a magyar korszakban utoljára 15 anyaegyháza volt, melyből 1938-ban pár évre visszakerült hazánkba három. – →Esperesei közül a következőkről tudunk: Scultetus János rimabrézói l. 1596–1616. Holius Jakab osgyáni l. 1617–1618, Dropkinius Ferenc tiszolci l. 1618-tól →Severini Sámuel nyustyai l. (1626.), Májer András ráhói, klenóci l. 1636–1645, Zakalec Mihály tiszolci l. 1645–1650, Chamarides Mihály rimabányai l. 1651–1653, Marcius György tiszolci l. 1653–1673, →Ladiver Illés tiszolci l. 1673–1674, Krumholz János rimakókai l. (már előbb helyettes) 1682–1683, Paulinyi György klenóci, helynélküli l. 1683–1685, Marcellus György klenóci l. 1685–1686, Paulinyi György tiszolci l. (újra) 1686–1711, Bartholomaeides Jónás klenóci l. 1711–1719, Fabricius János tiszolci l. 1719–1734, Hanke Mátyás rimakókai l. 1735–1736, Bartholomaeides János klenóci l. 1736–1753, Sztruhár András rimakókai l. 1754–1778, →Klanicza Márton rimabrézói l. 1778–1779, Trsztyénszky János klenóci l. 1779–1783, Kollár János rimafürészi l. 1783–1788, Kuzmány Sámuel rimaszombati l. 1789–1806, →Holkó Mátyás rimabányai l. 1807–1832, →Kolbenheyer Mihály nyustyai l. 1832–1854, Haviár Dániel rimaszombati l. 1854–1856, Jamrisska Péter rimabrézói l. (1862.) (1864.), Holkó Mátyás (II.) rimabányai l. 1865-től, Jungmann Dániel rimaszombati l. (1867.). Lipták István tiszolci l. (1869.), Krno András cserencsényi l. 1870–1879, Gáber Lajos rimakókai l. 1879-től, Czéner János Pál alsószkálnoki l. 1890-ig →Gyürky (1905-ig Glauf) Pál rimaszombati l. 1890–1919, Kolbenheyer József rimafürészi l. 1919–1934, Hanesz Hugó rimakókai l. 1934 óta.

Irodalom: Krmann János: Series communium patronorum seu inspectorum senioralium… senioratus Kishontensis (Solennia… 1826.), .: Series seniorum senioratus Kishonthini (Uo. 1826.).