BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mesterházy Sándor (Csempeszkopács, 1862. júl. 22. – Nagykanizsa, 1944. márc. 11.) ev. lelkész. Az algimnáziumot Kőszegen, a felgimnáziumot, valamint a teológiát Sopronban végezte. Majd külföldre ment s 1884. okt. 31-én a jenai egyetemre iratkozott be. Hazajőve, 1885-ben káplán, 1891-ben lelkész lett Pátrón. 1921-től 1933-ig →esperese volt a →somogyi egyházmegyének. 1935-ben nyugalomba lépett s Nagykanizsára költözött. – Művei: Konfirmációi káté… (Nagykanizsa, 1892.) (Hat kiadást ért.) A nemespátrói ág. hitv. ev. ker. egyház története. (Csurgó, 1903.) Kuzmics István (1723–1779.) ág. hitv. ev. lelkész és bibliafordító (Szalóky Elekkel). (Uo. 1911.) A somogyi ág. hitv. ev. ker. egyházmegye története. (Uo. 1932.) A mesterházi Mesterházy család története. (Nagykanizsa, 1937.)