BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Erdővidéki ref. egyházmegye, az →erdélyi kerületben, 1641-ben szakadt ki a →sepsi egyházmegyéből, melynek 1654-ig még →prosenioratusa volt. A régi Miklósvár-szék és a szomszédos Bardóc-szék területén levő egyházakból alakult, összesen 13-ból. Azóta állandóan megtartotta önállóságát s a 18. század első felében 15 anyaegyházból állott, de ezek száma a 19. század vége tájáig 13-ra szállott le, majd újból 15-re emelkedett az első világháború elejéig, mely után a →nagyszebeni egyházmegyéből idecsatolt eggyel és az →udvarhelyiből idecsatolt néggyel 20 lett a számuk. Ezek részben Udvarhely (Bardóc-szék), részben Háromszék (Miklósvár-szék) vármegyében feküsznek, egy pedig Nagyküküllőben van. →Esperesei közül a következőkről van tudomásunk: Sikó János bölöni l. (1646. jún.), Ajtai János középajtai l. (1654.) (1680. okt.), Udvarhelyi András nagybaconi l. 1699-ig, Szokolyai A. István nagybaconi l. 1700–1706, Hermányi Dienes Péter olaszteleki, középajtai, bölöni l. 1707–1741, Osváth László nagybaconi l. 1742–1756, Benkő Mihály középajtai l. 1756–1769, Dálnoki Székely Sándor 1769–1784, →Benkő József középajtai l. 1785–1787, Ferenczi Ferenc középajtai l. 1787-től, Bitai Péter bodosi, szárazajtai l. (1803.) 1815-ig, Józsa János középajtai l. 1814–1820, Incze Simon nagybaconi l. 1821–1854, Benedek József olaszteleki l. 1854–1868, Lukácsfi Lajos nagybaconi l. 1868–1873, Szász József bibarcfalvi l. 1873–1886, Zayzon Mihály bardóci l. 1886–1891, Kövér András középajtai l. 1891–1916, Kovács Sándor baróti l. 1916–1936, Nagy Elek nagybaconi l. 1936-tól.