BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dömötör Bertalan (Dömsöd, 1844. aug. 15. – Tass, 1912. dec. 22.) ref. lelkész. Tanult Pesten, Kecskeméten, hol 1864-ben végezte a gimnáziumot. Teológiát Pesten és Zürichben hallgatott. Innen hazajőve, 1868-tól tanítókáplán volt Dömsödön, majd segédlelkész Kecskeméten, 1871-ben lelkész lett Tasson. – Néhány, az egyházi közlönyökben megjelent cikkén és prédikációján kívül a következő dolgozatait adta ki: Búcsúhangok Koller József felett. (Pest, 1864.) Jézus története és a ker. egyház eredete (Vögelin után ford.). (Kecskemét, 1872.) A tassi ref. egyház templomépítési pénztárának története. (Bp. 1878.) Ima és egyházi beszéd a… régi templom… bezáratása után. (Kecskemét, 1887.) Egyházi beszéd az 1890–91. XXVI. tc. emlékezetére. (Uo. 1896.) Egyházi beszéd a millenniumkor. (Uo. 1896.) Esketési beszéd vegyes párok egybekelésére. (Uo. 1896.) – Kéziratban is maradtak művei.