BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dömötöri Demeter György (?, ? – ?, ?) ev. tanár, dunántúli születésű, hazai tanulása után külföldre menvén, 1662-ben a tübingeni egyetemre iratkozott be hallgatóul. 1666-ban gyűjtő körútra indult Németországba az →eperjesi kollégium részére, melynek 1668 tavaszától aztán tanára volt, egyúttal az ottani nemesi convictusban aligazgatói tisztet vive. 1673-ban széjjelűzetvén a kollégium, neki is távoznia kellett, de bujdosása után 1684-ben megint odahívták tanárnak. Egyéb életeseményei ismeretlenek. – Tübingenben Wölflin professzor számára latinra fordította a →Sámbár Mátyás „Három üdvösséges kérdés”-ét s amannak erre három részben írott hosszú cáfolatából egyetemi vitatkozásokon védett is két részt (1665.). – Saját műve: Threnodia… super obitum… Stephani Wittnyedi (Hosszú latin és magyar gyászvers), (Kassa, 1670.) Írt még gyászverset a költő Zrínyi Miklós halálára (1663.) ugyancsak latinul és magyarul.