BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tomasek (Tomaschek) Pál (Jolsva, 1802. jún. 30. – Bp. 1887. nov. 9.) ev. vallású iskolatanácsos. Tanult Sajógömörön, Rozsnyón, Késmárkon, s miután egy ideig nevelősködött, a bécsi prot. teol. intézetben, 1828. ápr. 9-től pedig a hallei egyetemen gyarapította ismereteit. A következő évben a mezőberényi gimnázium igazgatója, 1835-ben a lőcsei gimnázium tanára lett. 1849 őszétől állami iskolatanácsosi hivatalt foglalt el Kassán, melyről az alkotmányos élet feléledésekor nyugalomba vonult és Budára költözött. – Dolgozatai közül egyházi érdekűek: De gymnasio agrobereniensi commentarius historicus (Lőcsei értesítő, 1834.). Notitia quaedam de lyceo ev. aug. c. Leutschoviensi (2 r.) (Lőcse, 1837–39.) Prot. Kirchengeschichte in der k. Freistadt Leutschau (Az „Andenken an die 300 jährige Jubelfeier” c. kötetben). (Uo. 1844.) Luther Márton életrajza (Németből szlovákra ford.). (Pest, 1869.) Geschichte der ev. Kirchengemeinde Augs. Conf. in Ofen… (Budapest, 1880.)