BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Horárik János (Bán, 1808. – Besztercebánya, 1864. máj. 20.) ev. vallásra tért róm. kat. pap. 1831-ben szentelték fel. Miután 1841-től szabadelvű álláspontra helyezkedett a vegyes házasságok és a szabad áttérések kérdésében, 1845. febr. 19-én áttért evangélikusnak. Ekkor kiment Németországba s az ev. egyházban is a szabadabb irányok mellett küzdött, míg 1848-ban hazajött a szabadságharc hírére. Egy ideig nevelői és hírlapírói foglalkozást űzött, de aztán betegsége meggátolta további munkásságában. Besztercebányán lakó testvérénél halt meg. – Idevágó művei: Die Ehe im Geiste Christi und die gemischten Ehen. (A magyar eredetiből fordítva). (Tübingen, 1843.) Johann Horárik’s Kampf mit Hierarchie und Kirche in den Jahren 1841–1845. (Lipcse, 1847.) (Megjelent szlovákul is.)