BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Prónay Gábor br. (Besztercebánya, 1812. ápr. l. – Firenze, 1875. ápr. l.) ev. vallású főúr, az előbbinek atyja. Tanult Rozsnyón és Pozsonyban, hol a kir. jogakadémiának is volt növendéke. Azután patvaristáskodott s 1833-ban jurátusnak is felesküdött. 1839-ben követe, 1848-ban képviselője volt Turóc vármegyének. A Magyar Tud. Akadémia 1860-ban levelező taggá választotta, egyháza pedig 1861-ben →egyetemes felügyelővé. – A →pátens-mozgalmakban való szereplésének súlyát következő művével is növelte: Das k. k. Patent vom l. September 1859., als Mystification des Protestantismus in Ungarn. (Hamburg, 1860.) Nem egyházi tárgyú művei is vannak.

Irodalom: Haberern Jonathán: Br. P. G. emléke (1876.), Haán Lajos: A magyarhoni ág. hitv. evangelikusok egyetemes gyűlései és az egyetemes világi felügyelői hivatal (1883.), Wagner Lajos: Br. P. G. (1748–1811.)… és unokája br. P. G. (1812–1875.) (1912.).