BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Légrádi ev. egyházmegye (másképpen zalai), a Sopron–Vas-vármegyei kerületben, tudtunkkal 1624-ben választatott meg első →esperese a Ládonyi Ferenc légrádi lelkész személyében, ki 1639-ig vitte a hivatalt. Ettől fogva a muraszombatival volt egy testület 1646-ig, amikor ismét különvált attól, önálló esperese választatván a →Semtei Benedek légrádi lelkész személyében, akinek hamaros távozása után csak 1656-ra töltötték be az esperesi hivatalt →Deselvics István szintén légrádi lelkésszel, aki 1664-ig vitte azt. Ekkor ismét egyesült a →muraszombati egyházmegyével, míg 1670-ben megint külön esperese lett, mégpedig Rakicsányi István légrádi lelkész személyében, aki 1672-ben még működött, de bizonyára nem sokáig ezentúl.