BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lehoczky Márton (Királylehota, 1752. – Toporc, 1817. ápr. 15.) ev. esperes. Késmárkon és Pozsonyban tanult, majd külföldre ment s két évig az erlangeni egyetemen gyarapította ismereteit. Hazatérte után nevelősködött, míg 1778-ban Hibbére, 1784-ban Toporcra választották papnak. A →kárpátaljai egyházmegye később ráruházta az →esperesi hivatalt, melyet egészen haláláig viselt. – Művei: Der Gottdienende Christ (Ima- és énekeskönyv, 3 r.). (Lőcse, 1787.) Moral für Frauenzimmer. (Lipcse, 1790.) Gebet bei der Beerdigung des… Emerich Horváth Stansith von Gradec (Mások dolgozataival együtt). (Lőcse, 1801.) Konfirmations-Unterricht in Frag und Antwort. (Uo. 1813.)