BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Budai hitvita, a →nagyharsányinak volt a következménye, amennyiben Alvinczi György kivégzése miatt Trombitás János nagymarosi nemes az odavaló unit. lelkésszel, Csapó Györggyel együtt panaszt tett a budai beglerbégnél. Ez aztán →Veresmarti Illés ref. püspököt két társával fölrendelte Budára, s minthogy ezek azzal mentegették eljárásukat, hogy Alvinczi eretnek volt, a beglerbég 1575 elején hitvitát tartatott annak eldöntésére, hogy melyik félnek van igaza. Ref. részről a bevádoltakon kívül Nagytállyai Bertalan, unit. részről a vádlók mellett Jászberényi György pécsi →elsőpap volt vitázó fél. A beglerbég az utóbbiaknak adván igazat, Veresmartiékat halálra ítélte, amitől azonban nagy összegű pénzzel megváltották magukat.