BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Berzsenyi Jenő (Bük, 1865. jan. 31. – Zsédeny, 1953. május) ev. vallású bíró. Az elemi iskolát Bükön és Kőszegen, a gimnáziumot Sopronban járta 1883-ig, midőn a budapesti egyetem jogi karára iratkozott be. Ezt elvégezvén, doktori és ügyvédi képesítést szerzett s 1891-ben szigetvári járásbírósági aljegyző, 1893-ban pécsi törvényszéki jegyző, 1894-ben siklósi albíró, 1901-ben ugyanoda való járásbíró lett. 1921-ben nyugalomba lépett s pár évig ügyvédi működést folytatott. Ekkor Keszthelyre, 1929-ben Zsédenybe költözött. Előbb a →tolna-baranya-somogyi egyházmegyének, később a →zalainak volt törvényszéki bírája, 1924-től ez utóbbinak felügyelője. Tagja volt a →budapesti harmadik zsinatnak. Jogi cikkeken kívül gyakran írt egyházi jellegűeket is egyes szaklapokban. Ily tárgyú külön kiadott dolgozatai: A lelkészi hivatásról, tekintettel egyházunk jövőjére. (Sopron, 1908.) A protestantizmus haladásának akadályai. (Keszthely, 1909.) A protestantizmus jövője (Huszadik Század, 1910.). A magyar ev. egyház helyzete és jövője. (Budapest, 1937.) Az egykék, tucatkák stb. (Uo. 1938.)