BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Brassói ev. káptalan, az erdélyi szász egyházban, kezdettől fogva létezett egészen 1861-ig, a 18. században 14 szász és 10 magyar anyaegyházból állott, ez utóbbiaknak külön →senioruk vagyis →alesperesük lévén. Sokszor fordult elő barcasági néven.

Irodalom: Trausch József: Geschichte des Burzenländer Kapitels (1852.), Philippi Frigyes: Erinnerungen an die Generalkirchenvisitation im Burzenlande im J. 1879. (1880.), Uő.: Eine Kirchenvisitation im Burzenlande vor 300 Jahren (1879.), Das sächsische Burzenland (1898.).