BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gecse Dániel „emberszereteti intézete” 1829-ben vette kezdetét. Alapítója G. D. orvos volt, ki 1768. márc. 7. sz. Cigányiban, mh. 1824. máj. 23. Marosvásárhelyen, ahol 1800-tól lakott volt. – Intézete első alapjául 1820-ban 2000 rhénes forintot tett le a marosvásárhelyi kollégiumnál, ehhez végrendeletében még 6000-et csatolt s anyja halála esetére egész vagyonát. Terve szerint a tőke 1920-ig szaporodott volna s addig körülbelül egymillió forintra nőtt volna. Ekkor egyik fele az →erdélyi ref egyházkerületnek, másik fele a magyar kormánynak jut kezelése alá; az évi kamatok felét amaz a marosvásárhelyi kollégiumnak, emez Marosvásárhely városának adja át, de az összes kamatok jótékony és közhasznú célokat szolgálnak. Az első világháború az egész tervet halomra döntötte.

Irodalom: Antal János: Néhai orvos G. D. életrajza (1840.), Az „intézet” története (Prot. Közlöny, 1895.).