BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Geduly Henrik (Bécs, 1866. okt. 24. – Nyíregyháza, 1937. febr. 18.) ev. püspök. A gimnáziumot Losoncon és Selmecbányán járta. Miután Pozsonyban elvégezte a teológiát, 1889-től Zólyomban, 1891-től pedig Nyíregyházán →káplánkodott. Itt 1896-ban lelkészi állást foglalt el. A →tiszai egyházkerület 1906-ban főjegyzővé, 1911-ben püspökké választotta, s mint ilyen, ez évben választmányi tagja lett a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak, 1929-ben pedig díszdoktora a pécs-soproni hittudományi karnak. – Irodalmi téren főleg szerkesztéssel foglalkozott, mint az „Ev. homiletikai folyóirat” (1903–4.) és az Ev. Őrálló (1907–11.) felelős szerkesztője. – Művei: Nyíregyháza az ezredik évben. (Nyíregyháza, 1896.) Emlékbeszéd a magyar nemzet… ezredéves évfordulóján. (Uo. 1896.) Luther és Zwingli. A szentírás ismerete. Az ev. hit foglalata (Konfirmációra) (Uo. 1900., V. kiad. 1919.) Ima 1905. okt. 6. (Uo. 1905.) A gyámintézet műve: vetés és aratás. (Miskolc, 1905.) Ami nekünk fáj. (Budapest, 1906.) Alkalmi beszéd Kubinyi Albert felügyelői működése 50. évfordulóján. (Eperjes, 1907.) Háború és vallás. (Uo. 1915.) A lélek beszéde. (Nagybánya, 1917.) Ungarns evangelisk kristenhet och Kyrkens enhet (→Révész Imrével). (Stockholm-Upsala, 1919.) – továbbá püspöki minőségében tartott alkalmi beszédei és Busbak Ádám felett tartott gyászbeszédei (1899.).