BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Geduly Lajos (Nyitraszerdahely, 1815. márc. 17. – Pozsony, 1890. jan. 29.) ev. püspök, az előbbinek nagybátyja. Tanult 1821-től Abelován, 1822-től Losonctamásiban, 1823-tól Losoncon, 1825-től Osgyánban, 1826-tól Selmecbányán. A bölcsészetteol. tanfolyamot Pozsonyban 1834-ben végezte. Miután egy évig nevelősködött, egy évig Losoncon tanítóskodott, két évet (1836–38.) pedig a bécsi teol. intézetben töltött, 1838-ban sziklási, 1839-ben martonházai, 1850-ben besztercebányai, 1858 legelején pozsonyi lelkész lett. 1855-től 1857 végéig →esperese volt a →zólyomi egyházmegyének, 1861-ben pedig püspökévé választatott a →dunáninneni egyházkerületnek. Országgyűlési képviselőséget is viselt 1865–68-ban. A bécsi teol. fakultás 1883-ban díszdoktorrá tette. – Művei: Az ev. egyházelüljárói hivatás szépségei (Prédikáció). (Rozsnyó, 1845.) Rede bei dem feierlichen Dankgottesdienste für die glückliche Errettung… Franz Joseph… aus Mörderhand… (Besztercebánya, 1853.) Szlovák prédikáció iskolaügyben. (Pest, 1857.) Luther und Melanchthon… (Prédikáció). (Pozsony, 1860.) A magyar ev. egyház gazdag szegénysége (Prédikáció gyámintézeti gyűléskor). (Pest. 1861.) Az 1862. évi egyetemes gyűlésen tartott beszéde (szlovákul). (Pozsony, 1862.) Erinnerung an das… hundertjährige Jubelfest der ev. deutschen Kirche in Pressburg (Prédikáció). (Uo. 1876.) Predigt am Reformationsfeste 1881. zugleich zur Erinnerung an das… Toleranzedict… (Pest, 1881.) – Továbbá a Széchenyi István gróf emlékére (1860., magyarul és németül), valamint a Szeberényi János temetésén (1857., szlovákul) tartott prédikációi.