BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Osztroluczky Mihály (?, 1804. – Poltár, 1877. okt. 6.) ev. lelkész. Tanulmányai végeztével Poltáron lett lelkész s a →nógrádi egyházmegye 1840-ben →alesperessé, 1843-ban →főesperessé választotta. 1857-ben lemondván ez állásáról, csak lelkészségét folytatta haláláig. – Részt vett abban a tanácskozásban, mely a magyar prot. egyházi szervezetről tárgyalt 1855 május–júniusában Bécsben. – Művei: Püspöki egyházlátogatáskor szlovák prédikáció. (Vágbeszterce, 1838.) Beszéd… alesperessé lett beiktatásakor… (Pest, 1840.) Az ipolyszelei templom felszentelésén szlovák prédikáció. (Vágbeszterce, 1845.) Az ország felszabadításának emlékére szlovák prédikáció. (Pest, 1848.) Sebők Márton felszentelésekor szlovák beszéd. (Uo. 1857.)