BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Herepei Ádám (Lozsád, 1756. febr. 22. – Nagyenyed, 1814. szept.) ref. tanár. 1764-től Szászvárosban, 1768-tól Nagyenyeden tanult, hol 1772-ben lett →togatus. 1782-ben külföldre ment s több egyetemen fordult meg, melyek közül a marburgira 1783. nov. 26-án iratkozott be. 1785-ben hazajővén, nevelőséget vállalt egy br. Kemény-fiú mellett, akit külföldi egyetemekre is elkísért. 1790-ben tanár lett Nagyenyeden. – Művei: A ker. bánat (Gyászbeszéd özv. br. Bánffy Imréné br. Kemény Borbála felett). (Kolozsvár, 1795.) Halotti beszéd… Dániel Kata… Mara Lőrinc élete párjának utolsó tiszteletére. (Uo. 1795.) A ker. özvegy (Gyászbeszéd özv. gr. Bethlen Gergelyné gr. Kendeffi Rákhel felett). (Uo. 1802.) Halotti beszéd… Szentpáli Ágnes… emlékezetére. (Uo. 1803.) Halotti beszéd… br. Radák Ádámnak szent emlékezetére. 1803. (Uo. 1806.) A bíró (Gyászbeszéd Sarkadi Türi László felett). (Uo. 1813.) A felette Budai Jánostól és →Hegedűs Sámueltől tartott beszédek ki vannak adva.