BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gunnesch András (Nagyszeben, 1648. – Szászsebes, 1703. dec. 27.) ev. lelkész. Nagyszebenben bevégzett tanulása után külföldre is ellátogatott s 1670. júl. 1-én Wittenbergben iratkozott be egyetemi hallgatónak. Miután 1674-ben visszatért, előbb ismeretlen helyen működött, míg 1680-ban Kelneken, 1702-ben pedig Szászsebesen lett lelkész. – Műve: Das sehnliche Verlangen eines rechtschaffenen Christen (Gyászbeszéd Femger Dániel felett). (Nagyszeben, 1696.) „Supplementum”-ot írt a Bethlen János történeti művéhez, mely ez utóbbi nélkül közzé tétetett a „Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum”-mal (1848.). Még sok más történelmi tárgyú kézirata volt, részben egyháztörténelmi tartalommal.