BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mentor, az Odysseiából véve, olyan felügyelője tanuló ifjaknak, kinek nem annyira a tanítás, mint inkább a helyes irányú vezetés a hivatása. Előkelő magyar ifjakkal gyakran mentek ilyenekül külföldre prot. lelkészjelöltek.