BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Meltzer Gergely (Szepesváralja, ? – ?, ?) ev. lelkész. Szepesváralján tanulmányai végeztével tanító, 1555 nyarától lelkész volt. Már a következő évben Kassára ment német prédikátornak, innen pedig 1558-ban Rozsnyóra ugyanannak. Ezután Selmecbányára, 1565 júliusában Lőcsére, 1567-ben újból Selmecbányára, 1571 nyarán ismét Kassára, majd Besztercebányára került hasonló minőségben. Itt 1579-ben viszályba keveredett →Frölich Tamással, aminek csak a következő évben lett vége. – Műve: Confessio verae religionis seu antiquissimae fidei de mediatore generis humani Jesu Christo, vero Deo et homine. (Besztercebánya, 1578.) Ennek függelékéül közre bocsátotta a →Heptapolitana confessiót. Agendát is készített a hét bányaváros számára (1570.).