BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kecskeméti Alexis (Elek) János (Kecskemét, ?, – ?, 1618. v. 1619.) ref. lelkész. Hazai tanulása után külföldre menvén, 1596. szept. 22-én a wittenbergi, 1598 júniusában a heidelbergi egyetemre iratkozott be. Hazatérvén, már 1600 elején másodpap volt Sátoraljaújhelyen, később →lector Sárospatakon, hol 1609-ben →elsőpap lett. A →zempléni egyházmegye 1611-ben →esperes választotta. 1614-ben Nagybányára hívatván lelkésznek, távozott amaz egyházmegyéből. – Margitai Péter adta ki aztán következő művét: Dániel próféta könyvének a szentírás szerint való magyarázatja. (Debrecen, 1621.) A Jelenések könyvéről is írt hasonló természetű művet, de az kéziratban maradt.