BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tárkányi György (Kolozsvár, 1866. dec. 13. – Kolozsvár, 1944.) ref. tanár. Kolozsvárt 1887-ben végezte a gimnáziumot. Teológiát Nagyenyeden hallgatott 1891-ig, midőn külföldre ment s egy évet Berlinben, egyet Utrechtben töltött. Visszatérvén, 1894-től helyettes vallástanár volt a kolozsvári, 1899-től rendes vallástanár a sepsiszentgyörgyi gimnáziumban, ahonnan 1903-ban szintén rendesnek visszakerült Kolozsvárra. Miután 1934-ben nyugalomba vonult, 1935-ben →főgondnokává választotta a kolozsvári egyház. – Művei: Vallás és műveltség. (Sepsiszentgyörgy, 1901.) Légy erős! (Prédikációk ifjúsági istentiszteletekre.) (Uo. 1902.) Konfirmációi káté (Id. →Bartók Györggyel). (Kolozsvár, 1907.) Ref. vallástan (Tankönyv). (Uo. 1908.) Úti emlékek Olaszföldről. (Uo. 1910.) Van dolgozata a „Málnási dr. Bartók György emlékezete” c. füzetben is (1909.). Átdolgozta Bartóknak „Bibliaismertetés” c. tankönyvét (1908.).