BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tarczy Lajos (Hetény, 1807. dec. 6. – Bécs, 1881. márc. 20.) ref. tanár. Hetényben kezdett tanulni. Majd Komáromba, onnan hét év múlva Pápára ment a felsőbb osztályokba. Miután 1828-ban →köztanító, 1830-ban →senior lett, 1831-től a bécsi egyetemen mennyiség- és természettant tanulmányozott. 1832-ben megválasztatván Pápára a természettan és bölcsészet tanárának, még egy évet töltött külföldön, főleg Berlinben. 1833 őszén foglalta el tanszékét, de mivel hegelianus iránya miatt súlyos támadások érték, 1839-ben lemondott a bölcsészet tanításáról s helyette a számtant vette át. A Magyar Tud. Akadémia 1837-ben levelező, 1840-ben rendes taggá választotta, mit szakjába vágó irodalmi munkásságával érdemelt ki. – Szépapja volt Bárdossy Lászlónak.

Irodalom: Török József: Emlékbeszéd T. L. felett (1885.).